Při nákupu zboží v obchodě je jako benefit nabízena možnost prodloužené záruky na 3, 5 nebo třeba i 10 let. Máte v případě takto dokoupené záruky skutečně jistotu, že Vámi zakoupené zboží bude použitelné po uváděnou dobu nebo v tom může být nějaký zádrhel? Na to Vám odpovíme v našem článku.

Na začátek je nejprve nutné rozlišit tzv. zákonnou dobu pro uplatnění práv z vad od záruky za jakost.

Zákonná doba k uplatnění práv z vad

Při nákupu zboží od podnikatele má spotřebitel právo uplatnit práva z vad, která se u zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající přitom mimo jiné odpovídá zejména za to, že věc má ujednané vlastnosti, hodí se k použití ke svému obvyklému účelu, je v odpovídajícím množství či míře a odpovídá požadavkům právních předpisů.

V rámci zákonných práv z vad pak v případě výskytu vady máte zejména nárok na její bezplatné odstranění opravou. Pokud by to nebylo možné učinit bez zbytečného odkladu (rozumějte do 30 dnů ode dne uplatnění vady) či pokud by to bylo neúměrné povaze vady, pak máte nárok na dodání nové, totožné věci bez vady a zřejmě teprve pokud by ani toto nebylo možné, máte nárok od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Právo na dodání nové věci nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz máte dále v případě, že věc nemůžete řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opětovný výskyt vady po opravě praxe chápe výskyt totožné vady po jejích dvou předchozích opravách (tzn. v okamžiku, kdy se stejná vada vyskytne potřetí) a pro větší počet vad se pak praxí požaduje výskyt alespoň 3 různých vad najednou.

Tyto nároky plynou kupujícímu ze zákona a může je, jak je uvedeno již výše, uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka za jakost

Od výše uvedených oprávnění je třeba odlišit případy, kdy prodávající dobrovolně, nad rámec zákona převezme tzv. záruku za jakost, v níž se zaváže, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se může ovšem vztahovat pouze na vybrané vlastnosti. S ohledem na to, že jde o dobrovolný závazek prodejce, záleží na něm, v jakém rozsahu ji poskytne (tedy na jaké vady se bude vztahovat) a jaká práva z ní pro kupujícího budou vyplývat (nárok na opravu, výměnu či vrácení peněz). Rovněž u záručního řízení neplatí, že by uplatněná vada musela být odstraněna ve lhůtě 30 dní a opět tak záleží na konkrétních ustanoveních a podmínkách záruky.

Samotná prodloužená záruční doba tak pro kupujícího často nemusí znamenat skutečnou jistotu, že zboží bude použitelné delší dobu. Na závěr lze tedy doporučit vždy se podrobněji informovat na konkrétní podmínky poskytované záruky.