Koncert, kino nebo divadelní představení mají kromě jiného jedno společné – vstupenky lze zakoupit většinou i online a zároveň takto zakoupené vstupenky není možné podle zákona vrátit. Zde je nutné zdůraznit, že zákon neukládá prodávajícímu povinnost umožnit spotřebiteli vstupenky bez udání důvodů ve čtrnácti denní lhůtě vrátit.

Nicméně v individuálních případech existuje možnost, že distributor vstupenek takovou možnost pro své zákazníky vytvoří. Vždy doporučujeme zkontrolovat všeobecné obchodní podmínky, které se možným odstoupení od smlouvy a vrácením plnění budou jistě zabývat.

Obecně však lze říci, že vstupenka podle zákona není zbožím a vztahuje se na ni výjimka zachycená v ustanovení § 1837 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy „o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období“. Kulturní akce typicky mají pevně stanovenou dobu, kdy se odehrají. Vstupenka je tedy osvědčením smlouvy o využití volného času kupujícího, nikoliv movitá věc ve smyslu zákona o spotřebiteli.

Odlišná situace je však v případě, že dojde ke zrušení slíbené akce z důvodů na straně pořadatele, pak má zákazník právo na náhradu ceny vstupného.