Občanský zákoník, který zachycuje pravidla pro vrácení zboží bez udání důvodů v ustanovení § 1837 stanoví několik kategorií zboží, které takto vracet nelze.

Jednou z kategorií je i zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil“, říká Markéta Schmidt, poradkyně Školy spotřebitele.

Při vracení zboží zakoupeného v lékárně se rozlišuje, zda jde o výrobky klasifikované jako léčivý přípravek, zdravotnický prostředek nebo doplněk stravy. Volně prodejné léčivé přípravky jsou registrovány u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který také dozoruje zdravotnické prostředky (respirátory, těhotenské testy, kompenzační pomůcky). Doplňky stravy dozoruje Ministerstvo zemědělství. U rozlišení, zda se může zboží vrátit či nikoliv je rozhodující jeho povaha a použití. Například nerozbalenou ortézu můžete bez problémů vrátit a máte nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů. Nicméně léky, pilulky nebo prášky ze své povahy vrátit nelze, protože i přes neporušení obalu není možné vyloučit manipulaci s obsahem, která by ohrožovala zdraví dalších zákazníků. Zjednodušeně lze říci, že co slouží k vnitřnímu užití, se nevrací.

Další podmínkou, bez které nelze zboží vrátit je neporušenost obalu zboží. Tímto zákonodárce myslel především hygienickou funkci obalu, který je před otevřením zapečetěn a narušením této pečetě dojde k nemožnosti opětovného hygienického uzavření. Bez možnosti skutečně prokázat obsah výrobku jej nelze dále prodat.

Nutno zmínit, že někteří prodejci nabízejí vrácení léků ve čtrnáctidenní lhůtě jako bonusovou službu pro spotřebitele. Zde však nelze vyžadovat další práva spojená s odstoupením od smlouvy, jako například vrácení peněz taktéž ve čtrnáctidenní lhůtě. Zde se jedná o vzájemné soukromoprávní jednání mezi dvěma subjekty, kteří chtějí dosáhnout společné dohody. Tato služba je ze stran lékáren a jiných prodejců zcela dobrovolná.

Léčivé přípravky vázané na předpis není možné prodávat online, a tudíž není možné je ani takto vracet. Nicméně některé přípravky lze takto získat především ze zahraničí, což se obecně nedoporučuje, protože takové léčivo nemusí neodpovídat zákonným požadavkům České republiky.

Pokud si nejste jistí, zda se na vaše zboží vztahuje možnost vrátit jej bez udání důvodů ve lhůtě dvou týdnů, kontaktujte prosím poradnu Školy spotřebitele, a to prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo osobně v městě Olomouc.

Zdroje:

autor: msch