GLE o.p.s.

Pražská kancelář

www.gle.cz

Školská 694/32
110 00 Praha 1 - Nové město
Česká republika
IČ 282 04 409

Škola spotřebitele

Tel.: +420 272 047 707
Email: spotrebitel@gle.cz

Školská 694/32, 110 00 Praha 1

Jan Zapletal

Barbora Kopecká

Ludmila Růžičková

Michaela Čapková

Projektový manažer a poradce

Vedoucí poradkyně a odborný garant

Předsedkyně správní rady

Ředitelka GLE o.p.s.

+420 773 200 870

+420 224 241 589