• Častým prohřeškem prodávajících je nevyřízení reklamace ve 30 denní lhůtě. Prodávající má povinnost reklamaci včetně posouzení a případného odstranění vady vyřídit ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Lhůta začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, a pokud poslední 30. den vychází na sobotu, neděli nebo svátek, prodlužuje se lhůta na nejbližší pracovní den. Jde o 30 dní kalendářních, nikoliv pracovních, jak je někdy mylně uváděno.
  • Lhůtu pro vyřízení reklamace nelze bez výslovného souhlasu kupujícího prodloužit. Nelze také lhůtu pro vyřízení reklamace paušálně prodloužit například v obchodních podmínkách. V takovém případě by prodávající velmi pravděpodobně porušoval zákon.
  • Prodávající má povinnost Vás o vyřízení reklamace aktivně informovat, pokud jste mu poskytli pro tyto účely nějaký kontakt na sebe, a to i v případě, kdy usoudí, že reklamace není ze strany kupujícího oprávněná. Aktivně informovat pro tyto případy znamená, pokud prodávající kupujícího kontaktuje telefonicky, písemně, emailem, sms zprávou, osobně, či jiným, prokazatelným způsobem. Za aktivní vyřízení se určitě nepovažuje situace, kdy kupující navštíví prodejnu, kde zboží reklamoval, týden po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, a prodávající mu sdělí, že reklamace již byla před třemi týdny vyřízena a čeká na prodejně.