Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci dubnu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Hudební hračka

Značka/jméno: Animal world

Riziko: Chemické – Prostor pro baterie je snadno dostupný a lze jej otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů. Může dojít k požití baterií a tím ohrožení zdraví dětí – výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Dálkové ovládané autíčko

Značka/jméno: JakMean JIAMING TOYS – Cartoon Dinosaur Car

Riziko: Životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty do 71 % a 0,5 % hmotnosti). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová panenka

Značka/jméno: Happy Day – Baby GIRL

Riziko:chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová panenka

Značka/jméno: Beautiful – Fashjon

Riziko:chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.