Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci březnu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračka

Výrobek: Plastová panenka

Značka/jméno: My Style -Bimina

Riziko: chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Chemický/ Průmyslový výrobek

Výrobek: Pájecí dráty

Značka/jméno: DEDRA – SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM

Riziko: Pájecí dráty obsahují olovo (naměřená hodnota: 60 % hmotnosti). Výrobek není správně označen. Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračka

Výrobek: Pes

Značka/jméno: –

Riziko:Prostor pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů. Malé dítě by mohlo baterii vložit do úst, což by mohlo způsobit poleptání kůže nebo úst, pokud by došlo k úniku obsahu baterie.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Kosmetické přípravky

Výrobek: Různé kosmetické přípravky (více informací zde)

Značka/jméno: –

Riziko: Chemické – Výrobky obsahují látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci. Informace o těchto látkách není uvedena ve složení, spotřebitelé si tak nejsou vědomi jejich přítomnosti. Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.