Víte, jak postupovat v případech, kdy vám prodávající zamítne reklamaci? Pokud s vyjádřením prodávajícího nesouhlasíte a jste přesvědčeni, že k zamítnutí došlo neprávem, je několik způsobů, jak se bránit.

  1. K zamítavému stanovisku prodávajícího se můžete vyjádřit, tzn. podat reklamaci znovu a do reklamačního protokolu zanést, proč s vyjádřením nesouhlasí, případně svá tvrzení podložit fotodokumentací či jinak. Pokud se prodávající opět vyjádří zamítavě, má spotřebitel další možnosti, viz níže.
  2. Mimosoudním urovnáním sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím. Například postupem, kdy se spotřebitel s prodávajícím dohodnou na tom, že se nechá vypracovat nezávislý znalecký posudek (např. soudním znalcem), jehož výsledek zřejmě určí, co bylo příčinou reklamované vady a kdo tedy za danou vadu věci odpovídá. V tomto případě se spotřebitel s prodávajícím rovněž většinou dohodnou na tom, že náklady vypracování znaleckého posudku uhradí ten, v jehož neprospěch se výsledek posudku vyjádří.
  3. Relativně novou možností je, postoupit celou záležitost k Mimosoudnímu řešení sporů při České obchodní inspekci (adr.coi.cz). Tato možnost je bezplatná, a jejím výsledkem by mělo být nezávislé stanovisko, jak by měl případný další spor z právního hlediska dopadnout.

V případě, že se spotřebiteli a prodávajícímu nepodaří urovnat spor mimosoudní cestou, může spotřebitel zvážit řešení celé záležitosti u soudu. V takovém případě, je ovšem více než vhodné aby spotřebitel vyhledal odbornou právní pomoc (např. u advokáta).