Po Vánocích spousta spotřebitelů řeší otázku možnosti vracení nevhodných či nepotřebných dárků. Hned na úvod je vhodné zmínit, že je třeba rozlišovat situace nákupu v kamenné prodejně a prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – typicky internet (e-shopy).

Pouze v případě, kdy je smlouva uzavírána s použitím prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit v čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží. Naopak, od smlouvy uzavřené v tzv. kamenné prodejně nelze odstoupit v této zákonné lhůtě. Možnost odstoupení od smlouvy pouze při použití prostředků komunikace na dálku je odůvodněna absencí osobního kontaktu při uzavírání smlouvy brání prohlídce zboží, jeho předvedení, možnosti dotazů i vysvětlení. Vzhledem k opatřením týkající se epidemiologické situace lze předpokládat, že valná většina dárku byla zakoupena přes internet, tudíž právo na odstoupení je zakotveno přímo v zákoně. Současně je běžnou praxí obchodníků nabízet možnost odstoupení i v jiných případech, případně obchodníci prodlužují zákonnou lhůtu k vrácení zboží na měsíc apod. V těchto případech se však jedná o poskytnutí nadstandardní služby ze strany obchodníků, tudíž si pro tyto případy může stanovit i specifické podmínky. Nicméně zákonnou možnost odstoupit nemůže obchodník omezit.

Dále je však třeba zmínit, že i sám občanský zákoník omezuje v určitých případech možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Ustanovení § 1837 občanského zákoníku uvádí celkem 12 případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit. Dále si dovolujeme zmínit některé z nejčastějších případů.

S ohledem na nevhodné dárky lze zmínit častý případ, a to dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit. Tato výjimka se vztahuje na zboží, které je z hygienických a zdravotních důvodů zabaleno. Nicméně to neznamená, že vždy, když je zboží zabaleno a posléze spotřebitelem rozbaleno, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Je třeba, aby zboží bylo zabaleno právě z hygienických důvodů. Pokud je pak zboží nezabalené, těžko zde mohou být hygienické důvody bránící vrácení, např. spodní prádlo, zubní kartáček. V praxi se může jednat o obvazy, jednorázové injekční stříkačky, hygienické potřeby.

Další častý případ se objevuje v souvislosti s individualizovanými dárky, tedy zbožím, které je upraveno podle přání spotřebitele. V takovém případě jednak spotřebitel s ohledem na své požadavky musel mít představu o plnění, byť si je například nemohl předem prohlédnout, a jednak je takové plnění po vrácení neprodejné. Je však třeba zdůraznit, že vyloučit právo na odstoupení od smlouvy lze pouze v případě, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle specifického zadání spotřebitele a je tak de facto vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi. Typickým příkladem bude objednávka oblečení, pokud si spotřebitele vybere z možností nabízených na webových stránkách prodávajícího, lze jej následně vrátit. Ovšem pokud si spotřebitel sám vyžádá určitou grafiku, resp. vlastní vzor, na daném oblečení, potom je takové oblečení upraveno dle přání spotřebitele a nelze jej vrátit.

V dalších případech odkazujeme na znění zákona, každopádně doporučujeme v případě nákupu pomocí eshopů vždy ověřit, zda nejde o nějaký důvod nemožnosti odstoupení spadající pod situace vymezené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a tím se vyvarovat vzniku dalších problémů.