Zpoždění letu, zkažená dovolená nebo jiné vady zájezdu. Jaká mají spotřebitelé práva?

V současném období, kdy spousta lidí cestuje na dovolenou do zahraničí, je vhodné upozornit na některé otázky týkající se práv spotřebitelů v této oblasti.

Jako jednu z prvních věcí při cestě do zahraničí spotřebitelé řeší otázku cestovního pojištění. V této otázce je vhodné dodat, že každý pojištěnec některého ze členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska má tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jde o bezplatnou kartu, s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv z 28 zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Jinými slovy, i když zapomenete na cestovní pojištění, i tak platí, že budete mít nárok na nezbytnou lékařskou péči ve výše uvedených zemích za určitých podmínek, přičemž na přiloženém odkazu mimo jiné naleznete tyto podmínky pro jednotlivé země (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=cs&intPageId=2294).

Další problémy mohou nastat s leteckou přepravou, častým příkladem bude zpoždění letu, avšak mohou nastat i případy, kdy dojde ke zrušení letu či odepření nástupu na palbu. S těmito případy je spojena náhrada vzniklé škody, a to v rozmezí od 250 EUR do 600 EUR, výše pokuty se odvíjí od délky letu, detailně tuto otázku upravuje v rámci EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, v českém znění na webových stránkách: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004R0261.

A pokud jste nebyli spokojeni s průběhem samotné dovolené, např. jste nedostali to, co jste si objednali, resp. sjednali s cestovní kanceláří, připadává v úvahu tzv. újma za narušení dovolené. Co je třeba zdůraznit hned na úvod, že dle názorů odborné veřejnosti nebude újma za narušení dovolené dopadat na banální případy jako například hodinové zpoždění letu. Naopak bude připadat v úvahu situace, kdy budete v hotelu každý den od 7h do 18h rušení stavebním hlukem a nebudou Vám poskytnuty všechny smlouvou sjednané služby – chybějící wellness, fitness centrum, potápěčská základna, dětský bazén atd., stavební práce se budou týkat všech hotelových zařízení, přičemž stavební a dokončovací práce se budou provádět i na pláži. Jiný příklad, v den plánovaného odjezdu se jako cela rodina kolem páté hodiny ranní dostavíte na letiště, kde čekáte zhruba 1,5 hodiny na check-in přepážky letecké společnosti, když se dostanete na řadu, zjistíte, že Vám nebyla rezervována místa v letadle, zájezd se tudíž neuskutečnil.

Smyslem této úpravy je, co nejvíce vyhovět podstatě dovolené, totiž zrekreování a odpočinutí – načerpání energie. Pokud si dovolenou zakoupíte, rozhodně nemáte v plánu řešit problémy, protože dovolená není podle Vašich představ – podle toho, co si zakoupíte a zaplatíte, resp. co je obsahem smlouvy o zájezdu.

V případě otázek se neváhejte na nás obrátit prostřednictvím naší poradny.

PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2017.

DVOŘÁKOVÁ, Klára. Odčinění újmy za narušení dovolené – inspirace v praxi německých a britských soudů. Rekodifikace a praxe, 2016, č. 3.