Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci dubnu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Hračka sliz

Značka/jméno:  Jun Tao – Super light clay/Sliz

Riziko: chemické – výrobek obsahuje nadlimitní množství Bóru. Tento prvek může v případě dlouhodobému vystavení nepříznivě ovlivňovat zdraví dětí.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Popis: Oranžový sliz

Popis obalu: výrobek je prodáván v průhledné plastové nádobě

Země původu: Čínská lidová republika

Typ varování: Závažné

Originální informace zde.