Послуги електрозв’язку, послуги телекомунікаційних

Пред’явлення вимог щодо послуг електрозв’язку

Аналогічно як при купівлі товару, так і при замовленні послуг можна пред’явити вимоги. У випадку електронних комунікацій найчастіше йдеться про послуги, пов’язані з використанням мобільних і стаціонарних телефонів, кабельного телебачення чи інтернет-провайдеру.

Дана галузь регулюється Законом № 127/2005 Збірникa законів ЧР „Про електрозв’язок“.

Вимоги можуть бути пред’явлені як щодо якості наданих послуг, так і щодо методу розрахунку. Якщо пред’явлені вимоги є обґрунтованими, то постачальник послуги зобов’язаний або забезпечити усунення несправностей і недоліків, або за угодою із споживачем надати послугу альтернативним способом, або пропорційно знизити ціну при розрахунку (наприклад, якщо протягом якогось часу було відсутнє інтернет-з’єднання і споживач був позбавлений доступу до інтернету).

Вимоги повинні бути пред’явлені без зволікання протягом 2 місяців з моменту неякісного надання послуги (якщо мова йде про вимоги щодо методу розрахунку, то з дня отримання рахунку). Виконавець зобов’язаний задовольнити пред’явлені вимоги протягом одного місяця (якщо необхідне сприяння зарубіжного постачальника, то протягом двох місяців).

Пред’явлення вимог не підлягає відсрочці, тобто якщо споживач висуває вимоги щодо методу розрахунку, він все одно має оплатити рахунок протягом встановленого терміну оплати, якщо тільки не домовиться з постачальником послуги, що платіж буде відкладено до тих пір, поки не будуть задоволені пред’явлені вимоги. Якщо споживач вже сплатив суму, на яку був виставлений рахунок, а пред’явлені вимоги були визнані обгрунтованими, то він має право отримати суму переплати протягом 1 місяця з моменту задоволення пред’явлених вимог, якщо не домовиться з постачальником послуги про інше.

Навіть якщо Ви пред’являєте вимоги до розрахунку, все одно його необхідно сплатити. Якщо Ваші вимоги будуть визнані обгрунтованими, то гроші Вам будуть повернуті.

Якщо споживач не згоден з діями постачальника відносно послуги задоволення своїх вимог, то він може протягом одного місяця з дня отримання повідомлення про задоволення вимог або з дня закінчення строку, протягом якого постачальник послуг повинен був пред’явлені вимоги задовольнити, направити позов у Чеське управління електрозв’язку.

Позов, який споживач подає у Чеське управління електрозв’язку, повинен містити інформацію про:

  • учасників спору,
  • предмет спору,
  • вимоги споживача.

За подання позову необхідно заплатити передбачений адміністративний збір.

Право споживача на дострокове припинення договору про електрозв’язок

В даний час споживач має набагато більше прав у плані дострокового припинення договору (порівняно зі станом до 2013 року). Споживач може розірвати договір навіть у випадку, якщо він зобов’язався сплачувати надання послуг протягом певного періоду часу. В якості санкції за дострокове припинення договору оператор може зажадати від споживача сплатити максимум одну п’яту від суми всіх місячних паушальних платежів (мінімальних місячних платежів) які мали бути сплачені до кінця узгодженого строку дії договору, або доплатити за пристрій, який було надано замовнику на більш вигідних умовах.

Існує межа для суми, на яку постачальник послуг мобільного зв’язку може виставити споживачеві рахунок у зв’язку з достроковим припиненням договору з боку споживача.

Приклад:

Споживач уклав з телефонним оператором договір на 24 місяці з місячною паушальною платою 500 крон. За це йому була надана можливість придбати мобільний телефон за половину стандартної ціни. Якщо після закінчення 2 місяців споживач вирішить припинити договір, оператор може від нього вимагати заплатити за дострокове припинення договору максимум 2200 крон (тобто 1/5 х 22 х 500), а також доплатити за надану знижку на мобільний телефон.

Якщо договір був укладений на певний строк, що автоматично продовжується, а споживач заздалегідь у встановлений термін не відмовиться від продовження, то оператор зобов’язаний не раніше ніж за 3 місяці і не пізніше, ніж за 1 місяць до припинення дії даного договору проінформувати споживача про можливість припинення такого договору, щоб споживач не забув припинити договір, якщо він зацікавлений в його припиненні.

Перед автоматичним продовженням договору оператор Вас повинен проінформувати.