CÁC LĨNH VỰC KHÁC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, TRỌNG TÀI TÀI CHÍNH, TRUNG TÂM TIÊU DÙNG CHÂU ÂU

Trọng tài tài chính

Trọng tài tài chính được nhà nước thành lập, có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp nhất định trong thị trường tài chính.

Người tiêu dùng có thể sử dụng miễn phí ví dụ: trong tranh chấp

 • với các ngân hàng về độ chính xác của các khoản thanh toán,
 • với người cho vay về việc phải rút khỏi hợp đồng tín dụng hoặc chi trả số tiền lệ phí khi trả nợ trước hạn,
 • với các công ty bảo hiểm hoặc trung gian môi giới bảo hiểm trong các tranh chấp phát sinh từ việc cung cấp hoặc môi giới bảo hiểm nhân thọ
 • với một số nhà khai thác giao thông công cộng liên quan đến giá vé thẻ trả trước.

Cụ thể cũng như các chi tiết khác về thủ tục tố tụng tài chính có thể được tìm thấy trên trang web: http://www.finarbitr.cz hoặc tại Văn phòng trọng tài tài chính.

Trung tâm tiêu dùng châu Âu

Trung tâm tiêu dùng châu Âu cung cấp người tiêu dùng:

 • thông tin miễn phí và tư vấn về quyền lợi của người tiêu dùng trong Liên minh Châu Âu, Na Uy và Iceland,
 • hỗ trợ miễn phí trong việc giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thái độ của người bán hàng ở các quốc gia này,
 • trong trường hợp có tranh chấp hỗ trợ trong việc tìm kiếm giải pháp hoà giải tranh chấp và cuối cùng đóng vai trò là một cơ quan đầu mối hỗ trợ miễn phí cho người tiêu dùng, giúp giải quyết các tranh chấp khác với các doanh nghiệp ở các quốc gia này.

Ví dụ:

Nếu người tiêu dùng Séc mua hàng ở cửa hàng trực tuyến của Đức và sản phẩm có khiếm khuyết, doanh nghiệp người Đức không muốn giải quyết khiếu nại, người tiêu dùng có thể được tư ở Trung tâm tiêu dùng châu Âu

Ngược lại, nằm ​​ngoài phạm vi các trường hợp khác, nếu người bán nói là không phải là một doanh nghiệp mà là cá một cá nhân củ thể, hoặc nếu không đến từ CH Séc hoặc từ các quốc gia khác (ví dụ: Mỹ).

Thanh tra thương mại Séc và các cơ quan giám sát khác

Thanh tra thương mại Séc (ČOI) là cơ quan chính phủ thực hiện việc kiểm tra, giám sát các pháp nhân và cá nhân cung cấp bán hàng hoá và dịch vụ trên thị trường, trừ trường hợp căn cứ theo pháp luật đặc biệt thực hiện giám sát qua các cơ quan hành chính.

ČOI kiểm tra như:

 • tuân thủ các điều kiện quy định để bảo vệ chất lượng hàng hoá (không chỉ bao gồm thực phẩm) bao gồm cả an toàn sức khỏe và bảo quản hàng hoá,
 • khi bán hàng có sử dụng thước đo tương ứng với các tiêu chuẩn quy định của pháp luật có liên quan,
 • sản phẩm được đưa ra thị trường có tuân thủ theo các quy định kỹ thuật có liên quan được ghi rõ và an toàn,
 • trong việc cung cấp tín dụng tiêu dùng qua các nhà cung cấp phi ngân hàng thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định của pháp luật.

Ngoài các hình phạt tài chính khi vi phạm nghĩa vụ ČOI đưa ra, cũng như việc cấm bán sản phẩm hay tiếp thị trên thị trường khi không đáp ứng các yêu cầu pháp luật.

ČOI cũng kiểm tra xem doanh nghiệp có thông báo cho người tiêu dùng quyền lợi, khiếm khuyết trong việc giải quyết khiếu nại, có thực hiện đúng thời hạn theo quy định để xử lý khiếu nại, xác nhận cho người tiêu dùng về việc giải quyết khiếu nại vv.. Ngược lại nếu người tiêu dùng không hài lòng với việc giải quyết khiếu nại về mặt nội dung (ví dụ không giải quyết khiếu nại và bồi thường) không thuộc thẩm quyền của ČOI. Trong trường hợp tranh chấp này, người tiêu dùng có thể chọn cách giải quyết tranh chấp thay thế ngoài toàn án.

Giám sát chất lượng thực phẩm qua Thanh tra nông nghiệp và thực phẩm quốc gia.

Giám sát an toàn thực phẩm động vật được thực hiện qua  Cơ quan quản lý thú y nhà nước.

Giải quyết tranh chấp ngoài toà án

Nếu có tranh chấp giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng cần đến tòa án và không nhất tiết phải từ bỏ quyền lợi của mình.

Như đã nêu trên việc giải thích các vấn đề khác nhau về việc bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan nhà nước tại Cộng hòa Séc (ví dụ như toà án tài chính) và tổ chức phi lợi nhuận do nhà nước hỗ trợ cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn giải quyết tranh chấp không cần nhờ đến toà án thậm chí là miễn phí. Mục đích giải quyết tranh chấp ngoài toà á giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp bán hàng hoá, hay cấp dịch vụ.

Các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ người tiêu dùng hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn chủ yếu trong lĩnh vực về quyền lợi người tiêu dùng và giúp giải quyết tranh chấp. Bạn có thể liên hệ đến :

Sdružení českých spotřebitelů

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, tel.: 261 263 574, e-mail: spotrebitel@regio.cz

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 — Vršovice, tel.: 241 404 922, e-mail : dtest@dtest.cz

Spotřebitel net

Bělehradská 118, 120 00 Praha 2, tel.: 222 516 521, e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net

Sdružení obrany spotřebitelů — Asociace

Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 900101010 (10korun/1phút.), e-mail : poradna@asociace-sos.cz

GLE o.p.s.

Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2, tel.: 224 241 589, e-mail: spotrebitel@gle.cz

Hình thức giải quyết tranh chấp có trọng tài cũng là cách giải quyết ngoài toà án. Vì trong quá khứ đã bị lạm dụng để gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Trong việc bảo vệ người tiêu dùng hiện nay và quản lý quá trình hoà giải căn cứ theo pháp luật có thể được tìm thấy trong luật số 216/1994 về hình thức giải quyết tranh chấp có trọng tài.

 

Hợp đồng thoả thuận trong tranh chấp giữa người tiêu dùng phải bằng văn bản và riêng biệt (ví dụ không phải là một phần của các điều khoản trong hợp đồng), nếu không hợp đồng sẽ không có giá trị. Trước khi đưa ra kết luận quan trọng người trọng tài phải giải thích đầy đủ về thủ tục tố tụng qua trọng tài cho người tiêu dùng hiểu. Người duy nhất có thể đưa ra quyết định là tòa án trọng tài thường trực hoặc người được đăng ký trong danh sách trọng tài viên của Bộ Tư pháp. Nếu người tiêu dùng không nhận được đầy đủ thông tin yêu cầu hoặc nếu trọng tài phán quyết có vi phạm quyền của người tiêu dùng thì trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được quyết định người tiêu dùng có thể đệ đơn yêu cầu toà án huỷ quyết định từ toà án trọng tài đưa ra.

 

 

Những trang web hữu ích

http://www.mpo.cz

http://www.coi.cz

http://www.evropskyspotrebitel.cz

http://www.finarbitr.cz

http://www.cnb.cz

http://www.ctu.cz

http://www.eru.cz

http://www.dtest.cz

http://www.vasestiznosti.cz

http://www.konzument.cz

http://www.spotrebitel.net

http://www.asociace-sos.cz

http://www.gle.cz