Další vybrané subjekty ochrany spotřebitele

Kromě dosud uvedených pravomocí působí Česká obchodní inspekce (ČOI) také jako orgán státní správy, který vykonává zejména kontrolu a dozor nad právnickými a fyzickými osobami prodávajícími nebo dodávajícími zboží a služby na trh, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

ČOI kontroluje např.:

  • dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží (kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti či podmínek pro skladování,
  • zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla odpovídající příslušným právním normám,
  • zda výrobky uvedené na trh odpovídají příslušným technickým požadavkům, mají stanovené označení a jsou bezpečné;

Kromě finančních sankcí za porušení stanovených povinností uplatňuje ČOI i zákazy prodeje výrobků či jejich uvádění na trh, nesplňují-li požadavky právních předpisů.

ČOI také kontroluje, zda se obchodníci nedopouští nekalých obchodních praktik a řádně informují spotřebitele o jejich právech z vad plnění, zda dodržují předepsané lhůty pro vyřízení reklamace, poskytují spotřebiteli předepsaná potvrzení o způsobu řešení reklamace atp.

Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu vykonává Státní veterinární správa.

 

Nevládní neziskové organizace

Nevládní spotřebitelské organizace v současnosti poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv a pomáhají s řešením konkrétních spotřebitelských sporů formou telefonických, on-line i osobních poraden. Většina služeb bývá zpravidla bezplatná, podrobnosti sdělí pracovníci jednotlivých poraden. Obrátit se lze např. na:

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, tel.: 495 215 266, e-mail: spotrebitel@regio.cz

dTEST, o.p.s.

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 — Vršovice, tel.: 299 149 009, e-mail : dtest@dtest.cz

Spotřebitel net

Bělehradská 235/118, 120 00 Praha 2, tel.: 775 476 080, e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net

Sdružení obrany spotřebitelů — Asociace, z. s.

Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 542 210 549, e-mail : poradna@asociace-sos.cz

GLE o.p.s.

Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2, tel.: 272 047 707, e-mail: spotrebitel@gle.cz

 

Kompletní seznam spotřebitelských organizací a jejich poraden lze nalézt např. na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz) v sekci „Ochrana spotřebitele“.

 

Užitečné internetové odkazy

http://www.mpo.cz

http://www.coi.cz

http://www.evropskyspotrebitel.cz

http://www.finarbitr.cz

http://www.cnb.cz

http://www.ctu.cz

http://www.eru.cz

https://www.skolaspotrebitele.cz

http://www.dtest.cz

http://www.vasestiznosti.cz

http://www.konzument.cz

http://www.spotrebitel.net

http://www.asociace-sos.cz