Změnili jste dodavatele energií, ale vše si následně rozmysleli a chtěli od smlouvy odstoupit? Obdrželi jste jako dárek od dodavatele žárovky zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, a setkali jste se s tím, že dodavatel požadoval při odstoupení od smlouvy za žárovky několikanásobně vyšší částku?

Odstoupit od smlouvy o sdružené dodávce energií je v současné době mnohem jednodušší, než dříve. Změnit dodavatele je tak často otázkou několika dnů, někdy i hodin. Ne vždy je to však změna k lepšímu a spotřebitelé si často tuto změnu ještě rozmyslí. Některé firmy v této oblasti vyvinuly poměrně sofistikovaný systém, který měl za cíl spotřebitele od odstoupení od smlouvy odradit, případně postup co nejvíce ztížit tak, aby si jej rozmyslel. Často šlo například o různé pokuty a poplatky za odstoupení, případně dodavatel nabídl zákazníkovi jako dárek ke smlouvě žárovky za zvýhodněnou cenu a při odstoupení od smlouvy pak za žárovky požadoval několikanásobně vyšší částku. S tímto postupem se však neztotožňuje ve svém stanovisku Česká obchodní inspekce, spotřebitelské organizace, ani soudy. Firmy se v tomto případě snažily vyvázat z povinnosti na základě tvrzení, že jde o smlouvy nezávislé, nesouvisející, kdy toto uváděly v obchodních podmínkách, případně ve smlouvách samotných. S takovým postupem však odborníci v čele s Českou obchodní inspekcí nesouhlasí:

“Skutečnost, že kupní smlouva na LED žárovky obsahuje ustanovení vylučující její závislost na smlouvě o sdružených dodávkách energií, nemůže popřít, že se jedná o smlouvy závislé. V případě předčasného ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií je automaticky zrušena i kupní smlouva. (zdroj: Tisková zpráva ČOI, 2017-07-18-led-zarovky-adr, citováno 24. 7. 2017, [online zde]”

Zároveň by takové ujednání, které by podnikatel stanovil, mohlo v případě, kdy by dodavatel dále trval na úhradě žárovek, naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky.

Pokud se spotřebitel s takovouto praktikou setká, lze doporučit zvýšenou cenu za žárovky nehradit, informovat podnikatele o platné právní úpravě, případně se dále obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

Pamatujte také na to, že při odstoupení je spotřebitel povinen žárovky vrátit, pokud by to nebylo možné, je povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku.

Zdroj informace: Tisková zpráva ČOI, 2017-07-18-led-zarovky-adr, www.coi.cz, citováno 24. 7. 2017, [online zde]