Od března vstoupila v platnost nová norma Evropské unie týkající se ekologického designu domácích spotřebičů.

Od 1. března tohoto roku vstoupila v platnosti nová legislativa upravující požadavky na ekologický design domácích spotřebičů. Legislativa upravuje dvě hlavní kategorie spotřebičů, a to výrobky spadající do bílého elektra a displeje. Hlavní změnou je, že výrobky z těchto dvou kategorií prodávané na území EU musí splňovat požadavek snadného rozložení a složení, a zároveň musejí výrobci zajistit dodávky náhradních dílů a to až po dobu deseti let. Smyslem opatření je především prodloužení životnosti výrobků a jejich snadnější opravitelnost což by v důsledku mělo vést ke snížení tolik skloňovaných emisí CO2 a plýtvání zdrojů nerostných surovin.

Dle odhadů odborníků tato změna způsobí prodloužení životnosti výrobků až o 5 let.

Výrobky, které musí být opravitelné:

  1. Pračky, myčky, sušičky, lednice, trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, digestoře nebo vinotéky.
  2. Televizory, monitory, velkoplošné displeje.

Hlavní novinky:

  1. Dostupnější náhradní díly. Výrobce musí být schopen dodat vybrané náhradní díly až deset let od ukončení prodeje konkrétního modelu spotřebiče. Rychlejší má být i jejich dodání – musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání.
  2. Snadnější rozložení výrobků a jednodušší výměna náhradních dílů. Náhradní díly musí jít vyměnit snadněji za použití běžných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče.
  3. Nejen autorizované, ale všechny odborné opravny obdrží kompletní návod, jak postupovat při opravě a také technická schémata nezbytná pro správné opravení/ výměnu náhradního dílu.
  4. Informace o možnostech opravy a správné údržbě. Návody pro spotřebitele musí obsahovat doporučené nastavení spotřebiče, pokyny ke správné instalaci a údržbě.

Požadavky evropské směrnice Česká republika implementovala do zákona o hospodaření energií a do vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Jak se nařízení projeví v praxi a zda skutečně dojde k zamýšlenému efektu ukáže až čas. Dle některých odborníků nařízení povede k růstu ceny spotřebičů a kýžený efekt – delší životnost, bude zanedbatelný.