Je za námi období Vánoc a obchody se plní zákazníky, kteří chtějí vrátit nevhodné vánoční dárky či je vyměnit za jiné. Mají prodávající povinnost vyjít zákazníkům vstříc? Jaká mají spotřebitelé práva při vrácení bezvadného zboží? Jak v takových případech postupovat?

Zákon přiznává spotřebitelům právo vrátit zboží bez udání důvodu jen ve vymezených případech. Důležitým kritériem pro posouzení možnosti vrácení zboží je prodejní kanál, tedy zda zboží bylo zakoupeno v kamenném obchodě či distančním způsobem, např. přes e-shop, a dále také druh zboží, které spotřebitelé chtějí vrátit, a v neposlední řadě také doba, která od zakoupení, respektive převzetí zboží, uběhla.

Nákup zboží v kamenném obchodě

V případě koupě zboží v kamenné prodejně zákon neupravuje povinnost prodejce přijmout zpět zboží a vrátit spotřebiteli finanční prostředky. Je na dobré vůli prodejce, zda umožní spotřebiteli zboží vrátit nebo vyměnit. Spotřebitel se podmínky o vrácení a lhůtách dozví z dokladu o koupi nebo sdělením u pokladen a prodejce je těmito podmínkami vázán.

Nákup zboží v internetovém obchodě

Pokud spotřebitelé zakoupili zboží tzv. distančním způsobem, kdy k uzavření smlouvy došlo přes internet, a to nejčastěji na e-shopu, či přes telefon, mají právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Smyslem tohoto zákonného ustanovení je ochránit spotřebitele v situacích, kdy si nemohli před nákupem zboží fyzicky prohlédnout tak, jakou mají možnost právě v běžných kamenných obchodech. Jestliže již marně uběhla lhůta pro odstoupení od smlouvy, mají spotřebitelé toto právo jen v případech, kdy se k tomu prodávající smluvně zavázali.

Při odstoupení od smlouvy je nutné prodávajícího o tomto kroku informovat, a to nejlépe písemnou formou. Odstoupení mohou spotřebitelé zaslat prodávajícímu na adresu jeho sídla či elektronicky na jeho e-mailovou adresu. Potřebné informace k odstoupení a vrácení zboží lze nalézt ve smlouvě či obchodních podmínkách prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to včetně nákladů na dodání zboží. Pokud však prodávající nabízí více možností dodání zboží, vrací spotřebitelům při odstoupení od smlouvy náklady nejlevnějšího způsobu.

I takovéto vrácení zboží má však své výjimky, kdy odstoupit od smlouvy nelze. Obecně lze vrátit takové zboží, které prodávající může znovu uvést do prodeje. Ze zákona tak nelze odstoupit od smlouvy například v případě, kdy bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele, dále pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny) nebo zboží v uzavřeném obalu, které z obalu bylo vyňato a není jej možné z hygienických důvodů vrátit (např. sluchátka – špunty). Dále nelze vrátit zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal.

Ve 14-denní lhůtě lze od smlouvy odstoupit i tehdy, jestliže bylo zboží objednáno přes internet, ale vyzvednuto v kamenné prodejně. Rozhodující je totiž způsob uzavření kupní smlouvy, nikoliv jakou formou proběhlo předání zboží.

Mnoho obchodníků se snaží především v období Vánoc svým zákazníkům vyhovět, a tak jim často poskytují delší lhůtu pro odstoupení od smlouvy či jim alespoň nabízí výměnu zboží. Doporučujeme proto spotřebitelům prostudovat podmínky pro vrácení zboží ještě před nákupem a dle těchto kritérií přizpůsobit výběr obchodu tak, aby se předešlo následným komplikacím při vrácení nevhodných dárků.