Víte, jaká máte jako spotřebitelé práva při reklamaci? Jaký způsob vyřízení reklamace můžete požadovat? Pokud ne, následující řádky jsou věnovány vám.

V případech, kdy se v záruce vyskytne na zakoupeném zboží vada, má kupující právo po prodávajícím požadovat opravu, výměnu věci, pokud výměna není nepřiměřená povaze vady, nebo výměnu součásti věci. Pokud by prodávající nemohl vyřídit reklamaci ani jednou z výše uvedených možností, můžete požadovat odstoupení od kupní smlouvy nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od kupní smlouvy je možné také v případě, pokud se na věci opakovaně vyskytne vada. V těchto případech se opakovaným výskytem rozumí, pokud se na zboží vyskytne třikrát stejná vada či tři vady současně, případně čtyřikrát vada různá, přičemž musí platit, že reklamace musí být prodávajícím uznány.

K výše uvedenému je zapotřebí zmínit, že požadavek na vyřízení reklamace by kupující měl uvést do protokolu o reklamaci, který má prodávající povinnost kupujícímu vydat. Otázka způsobu vyřízení reklamace je v první řadě na prodávajícím, v případě, kdy by se kupujícímu nelíbil způsob vyřízení reklamace (například by prodávající zboží opravil, ale kupující by požadoval výměnu), bylo by na posouzení třetí osoby, zda byl požadavek na výměnu úměrný, či nikoliv. Příkladem by mohlo být, pokud by se vám na obuvi roztrhly tkaničky a vy byste požadovali výměnu celé obuvi. Tady je patrné, že bude stačit tkaničky vyměnit a výměna celé obuvi nebude zapotřebí.

V případě, kdy reklamace nelze vyřídit opravou nebo výměnou, volí si z práva odstoupení od smlouvy nebo slevy kupující a prodávající musí jeho rozhodnutí akceptovat. Pokud by Vám například prodávající nabídnul výměnu za jiné zboží, není vaší povinností tuto nabídku přijmout.

361507

Ne vždy má spotřebitel právo na okamžitou výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.