Tải về

Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một ấn phẩm rõ ràng, bạn có thể tìm thấy những thông tin cơ bản cho các tình huống trong cuộc sống cá nhân mà người tiêu dùng có thể gặp phải. Ví dụ: làm thế nào để yêu cầu bồi thường hàng hóa, khi bạn có thể rút khỏi thỏa thuận, làm thế nào để người tiêu dùng sử dụng tín dụng tiêu dùng và nhiều hơn nữa.

 

Screenshot 2017-01-16 15.45.23

Bảo vệ người tiêu dùng tại CH Séc

Ấn phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của Bộ Công nghiệp và Thương mại. Bạn có thể tìm thêm thông tin về dự án này dưới đây.