• Khi đệ đơn khiếu nại không cần thiết phải có hoá đơn mua hàng gốc.
  • Người bán chỉ cần bạn chứng minh đầy đủ là bạn mua các mặt hàng nào, thời gian mua được diễn ra khi nào, điều này có thể chứng minh qua tài khoản khi giao dịch hoàn thành, hóa đơn, biên lai, thẻ bảo hành, lời khai của người có mặt khi việc mua bán được thực hiện, trao đổi qua emai, email xác nhận đơn đặt hàng và nhiều hơn nữa.
  • Nên người bán đòi hỏi người tiêu dùng giấy tờ gốc về việc mua bán, và đó sẽ là điều kiện để được chấp nhận yêu cầu bồi thường, thì hành động này là vi phạm pháp luật.