Văn phòng tư vấn trực tuyến

Hãy hỏi chúng tôi qua văn phòng tư vấn trực tuyến một cách thoải mái từ nhà bạn. Văn phòng tư vấn trực tuyến hoạt động liên tục, chỉ cần bạn điền vào mẫu đơn dưới đây, gửi câu hỏi của mình, dựa trên địa chỉ email bạn cung cấp chúng tôi sẽ trả lời một cách sớm nhất. Thời hạn cho việc trả lời các câu hỏi được sắp xếp theo các quy tắc hoạt động của văn phòng tư vấn trực tuyến, xem chi tiết tại đây. Chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong vòng 10 ngày làm việc, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của câu hỏi.

Tên và họ của bạn (dữ liệu bắt buộc)

Email của bạn (dữ liệu bắt buộc)

Đỉa chỉ cư trú (dữ liệu bắt buộc)

Tóm tắt câu hỏi- ví dụ khiếu nại bảo hành giày (dữ liệu bắt buộc)

Câu hỏi của bạn (dữ liệu bắt buộc)

Ngày mua sản phẩm – dịch vụ

Bạn đồng ý về việc công bố câu hỏi của mình và câu trả lời của chúng tôi(chúng tôi sẽ không cung cấp những dữ liệu cá nhân của bạn. Mục đích của việc công bố này là để giúp đỡ những người tiêu dùng khác có thắc mắc tương tự như bạn)?
không

Tôi đồng ý với các điều khoản về hoạt động của văn phòng tư vấn và việc xử lý các dữ liệu cá nhân của mình.