Ukončení činnosti Bohemia Energy. Jaké důsledky z toho plynou pro spotřebitele?

S ohledem na strmý růst cen elektřiny a plynu na světovém trhu ohlásila ukončení činnosti skupina Bohemia Energy. Ukončení dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu se týká zákazníků společností Bohemia Energy, Energie ČS, Comfort Energy, Europe Easy Energy a X Energie. Co toto ukončení činnosti dodavatele znamená pro spotřebitele?

Dosavadní klienti skupiny Bohemia Energy bez elektřiny nebo plynu nezůstanou, v posledních dnech je totiž kontaktoval tzv. dodavatel poslední instance.

Kdo je dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance energetický zákon nazývá přiděleného dodavatele energií, který dodává spotřebitelům energie za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem, a to nejdéle po dobu šesti měsíců. Dodavatel poslední instance má povinnost informovat své nové odběratele. Seznámí je s cenami, zahájením dodávek energií a podmínkami těchto dodávek.

Právo na dodávky od dodavatele poslední instance nemá zákazník, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. Zákazníci, jejichž spotřeba přesáhla tuto hranici, si musí nového dodavatele energií zajistit bezodkladně sami.

Dokdy si musí spotřebitel vybrat nového dodavatele

Od zahájení dodávek energií od dodavatele poslední instance by si spotřebitelé během šesti měsíců měli vybrat nového dodavatele a uzavřít s ním smlouvu, popř. uzavřít smlouvu s dodavatelem poslední instance. Pokud se tak nestane, tak se tato nečinnost spotřebitele negativním způsobem projeví v jeho sféře a povede to k dalším nepříjemnostem.

Spotřebitel se může ocitnout v režimu tzv. neoprávněného odběru a stát se tzv. černým odběratelem. S tímto černým odběrem jsou spojeny sankce, v jejichž důsledku může dojít k odpojení od elektřiny či plynu.

Včasná změna dodavatele je výhodná i po finanční stránce, protože ceníky dodavatelů poslední instance jsou několikanásobně vyšší než běžné nabídky dodavatelů.

Jak uzavřít smlouvu s novým dodavatelem

Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem je namístě smlouvu důkladně prostudovat. Doporučujeme se zaměřit nejen na nabízenou cenu za dodávky energií, ale také na ostatní smluvní ujednání, jako jsou smluvní pokuty a další možné závazky. Nemělo by se zapomenout ani na přiložené ceníky a všeobecné obchodní podmínky. Dále je také důležité si promyslet, zda smlouvu uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Cenově výhodnější je pro spotřebitele smlouva na dobu určitou, v takovém případě ji ale většinou nelze dříve ukončit a pokud ano, váže se k tomu povinnost zaplacení vysoké smluvní pokuty.

Nabídky dodavatelů energií lze nalézt na jejich internetových stránkách, či si je vyžádat na pobočce dodavatele nebo prostřednictvím e-mailu. Doporučujeme využít i srovnávač cen energií na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Současnou situaci zneužívají tzv. energetičtí šmejdi. Pokud spotřebitel uzavřel neuváženě smlouvu po telefonu nebo při podomním prodeji, má právo od ní podle zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, případně ji vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek od nového dodavatele.