ДЕЯКІ ІНШІ ОБЛАСТІ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР, ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

Фінансовий арбітраж

Фінансовий арбітраж– це заснований державою позасудовий орган, до компетенції якого входить врегулювання деяких суперечок на фінансовому ринку.

Споживач може звернутися у фінансовий арбітраж, наприклад, при суперечках:

 • з банком у разі неправильних платежів,
 • з кредитором при відмові від виконання кредитного договору або при розмірі плати за дострокове повернення кредиту,
 • зі страховою компанією або страховим брокером, якщо мова йде про спори, що стосуються страхування життя,
 • з деякими власниками громадського транспорту з приводу проїзних.

Реквізити позову, а також більш докладну інформацію про засідання у фінансовому арбітражі можна знайти на веб-сайті: http://www.finarbitr.cz abo в місці знаходження офісу фінансового арбітра.

Європейський споживчий центр

Європейський споживчий центр надає споживачам, головним чином:

 • безкоштовну інформацію та поради, що стосуються прав споживачів у країнах Європейського союзу, Норвегіі та Ісландії,
 • безкоштовну допомогу при подачі скарг, що стосуються якості придбаних виробів і послуг, або поведінки і дій підприємців у перерахованих країнах,
 • у разі спору з підприємцем надає сприяння у пошуку примирливого рішення або служить контактним місцем, куди споживачі можуть звернутися, щоб їм безкоштовно організували допомогу при позасудовому вирішенні спорів з підприємцями в перерахованих країнах.

Приклад:

Якщо чеський споживач придбав у німецькому інтернет-магазині товар і згодом в ньому виявив недоліки, a німецький підприємець не захотів задовольнити пред’явлені споживачем вимоги, то можна звернутися за порадою до Європейського споживчого центру.

До компетенції центру не входять випадки, коли продавцем виступає не підприємець, а приватна особа, а також випадки, коли не йдеться про продавця з Чеської Республіки або однієї з перерахованих держав (наприклад, продавець з США).

Чеська торгoвельна інспекція та інші органи нагляду

Чеська торговельна інспекція (ЧТІ) – орган державного управління, який здійснює переважно перевірку та нагляд щодо юридичних та фізичних осіб, які продають товари і надають послуги, за винятком випадків, коли згідно спеціального законодавства нагляд здійснює інше адміністративне відомство.

ЧТІ контролює, наприклад:

 • дотримання умов, передбачених для забезпечення якості товару, у т. ч. їх нешкідливості та умов зберігання (крім продуктів харчування),
 • чи використовуються при продажу товару перевірені вимірювальні прилади, що відповідають правовим нормам,
 • чи відповідають представлені на ринку товари відповідним технічним нормам і вимогам безпеки і чи є на них обов’язкове маркування,
 • чи дотримуються при оформленні споживчого кредиту небанківські кредитні організації обов’язків, які передбачені нормативно-правовими актами.

За порушення встановлених обов’язків ЧТІ, крім фінансових санкцій, також може заборонити продаж виробів або їх введення на ринок, якщо вони не відповідають вимогам нормативно-правових актів.

ЧТІ також перевіряє, чи належним чином підприємці інформують споживача про його права у разі неналежного виконання, чи дотримуються встановлені терміни задоволення пред’явлених вимог, чи надають споживачеві підтвердження про спосіб задоволення пред’явлених вимог тощо. У той же час до компетенції ЧТІ не входить вирішення питань, пов’язаних з невдоволенням споживача щодо способу задоволення пред’явлених вимог (наприклад, пред’явлені споживачем вимоги не були задоволені). У разі спору такого роду споживач може звернутися до суду або вибрати одну з форм позасудового врегулювання спору.

Нагляд за якістю харчових продуктів здійснює Державна інспекція сільськогосподарської та харчової продукції.

Нагляд за нешкідливістю продуктів харчування тваринного походження здійснює Державне ветеринарне управління.

Позасудове врегулювання суперечок

У разі виникнення спору між споживачем і підприємцем не обов’язково завжди звертатися до суду, але це не означає, що слід відмовлятися від своїх прав.

Як вже було зазначено, органи державної влади в Чеській Республіці (наприклад, Фінансовий арбітр), а також підтримувані державою некомерційні організації пропонують споживачеві ряд способів позасудового врегулювання спорів, часто безкоштовних. Мета- добитися того, щоб всі суперечки, що виникають між споживачем і підприємцем у зв’язку з продажем товару або наданням послуг, могли передаватися суб’єктам, які займаються позасудовим врегулюванням споживчих суперечок.

Споживчі некомерційні організації в даний час надають, головним чином, консультаційні послуги в області прав споживачів, а також допомагають вирішувати конкретні споживчі спори. Ви можете звернутися, наприклад, у наступні організації:

Sdružení českých spotřebitelů

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, tel.: 261 263 574, e-mail: spotrebitel@regio.cz

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 — Vršovice, tel.: 241 404 922, e-mail : dtest@dtest.cz

Spotřebitel net

Bělehradská 118, 120 00 Praha 2, tel.: 222 516 521, e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net

Sdružení obrany spotřebitelů — Asociace

Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 900101010 (10,- Kč/min.), e-mail : poradna@asociace-sos.cz

GLE o.p.s.

Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2, tel.: 224 241 589, e-mail: spotrebitel@gle.cz

Позасудовою формою врегулювання спору є також третейський суд. У минулому деякі підприємці зловживали цією процедурою, тому в даний час захист споживача поширюється і на третейський суд. Дана область регулюється Законом № 216/1994 Збірника законів ЧР „Про третейські суди“.

У разі споживчих суперечок третейська угода має бути укладена у письмовій формі у вигляді окремого документа (тобто не може бути частиною торгових умов), в іншому випадку угода вважається недійсною. Ще до укладення третейського застереження підприємець зобов’язаний завчасно належним чином роз’яснити споживачу суть третейського виробництва. Рішення у справі в рамках даного виробництво може винести тільки постійний третейський суд або особа, внесена до реєстру арбітрiв, який веде Міністерство юстиції ЧР. Якщо споживач не отримає потрібну інформацію або якщо арбітр виніс рішення, що суперечить нормативно-правовим актам, які стосуються захисту споживача, то споживач може протягом 3 місяців з моменту отримання рішення звернутися до суду з заявою про скасування рішення.

Корисні посилання

http://www.mpo.cz

http://www.coi.cz

http://www.evropskyspotrebitel.cz

http://www.finarbitr.cz

http://www.cnb.cz

http://www.ctu.cz

http://www.eru.cz

http://www.dtest.cz

http://www.vasestiznosti.cz

http://www.konzument.cz

http://www.spotrebitel.net

http://www.asociace-sos.cz

http://www.gle.cz