Mnoho lidí se v poslední době potýká se situací, kdy vystupují jako spotřebitelé ve vztahu vůči letecké společnosti. Vše jde celkem hladce až do okamžiku, kdy nastanou nepopulární opatření či situace v podobě zrušení letu. V tomto článku se ve stručnosti dozvíte, jaká jsou vaše práva.

V případě zrušeného letu má cestující stejné nároky jako u zpožděného letu za splnění následujících podmínek. Musí být zrušen nejméně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním. Současně cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7-14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 4 hodiny nebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než 2 hodiny.

Výše uvedené představuje první obecnou podmínku pro přiznání kompenzace za zrušený let. Současně však musí být splněna druhá podmínka vymezená negativně, a to tak, že nesmí jít o mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit.

Dle čl. 4 odst. 3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropské Unie č. 261/2004 Sb. ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 platí, že „Provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu v souladu s článkem 7, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.“ V takovýchto případech je zrušení letu z důvodu bezpečnostních rizik, tzn. v tomto ohledu není splněna druhá podmínka pro možné získání případné kompenzace za zrušení letu. Samotné Nařízení pak ve svém zdůvodnění uvádí, že „stejně jako podle Montrealské úmluvy by měly být povinnosti provozujících leteckých dopravců omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způso- bena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Tyto mimořádné okolnosti se mohou vyskytnout zejména v případech politické́ nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce.“

V případě vyhlášení nouzového stavu v důsledku celoevropské epidemie koronaviru se tedy jedná o mimořádnou okolnost a není možné v tomto případě nárokovat po letecké společnosti případné kompenzace za nečekané zrušení letu. Cestující daných zrušených letů mají v těchto případech nárok jen na vrácení ceny letenky za neuskutečněný let.

Zpracoval: Mgr. Michael Škurka