Reklamace a výměna vánočních dárků

Zakoupili jste dárek, který obdarovanému z nějakého důvodu nevyhovuje? Po rozbalení zboží nefunguje, nemá správnou velikost, nebo není vhodné z jiného důvodu? Vrácení takové dárku, případně jeho výměna je v určitých případech možná.

Pokud dárek koupíte na internetu nebo telefonicky:

Zboží zakoupené pomocí prostředku pro komunikaci na dálku (internet, telefon, případně jiné) může spotřebitel prodávajícímu vrátit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Existují výjimky, například u zboží upraveného na míru, nebo například u zboží v hygienických obalech. Všechny výjimky najdete zde.

Některé e-shopy ve vánočním období lhůtu pro vrácení zboží prodlužují (délka záleží na rozhodnutí prodávajícího), v těchto případech je dobré se informovat u prodávajícího, za jakých podmínek můžete v prodloužené lhůtě zboží vrátit. Pokud prodávající lhůtu pro vrácení prodlouží, nejedná se o jeho zákonnou povinnost a může si klást podmínky, ze kterých toto nadstandardní právo může spotřebitel využít.

Zboží zakoupené v kamenné prodejně:

Vrácení zboží zakoupeného v kamenné prodejně ve 14 denní lhůtě, tak jako v případě prodeje na internetu, zákon přímo neupravuje. V případě, že prodávající možnost odstoupení od smlouvy při jejím uzavření v kamenné prodejně umožňuje, jedná se opět o nadstandardní službu poskytnutou zákazníkovi, u které si může libovolně určit podmínky pro její uplatnění. Vždy je proto vhodné se o této možnosti předem informovat přímo u prodávajícího (v obchodních podmínkách apod.).

Výměna dárku? Při zakoupení vánočního dárku je dobré se předem informovat, zda Vám prodávající v případě nesedící velkosti umožní výměnu daného dárku za jinou velikost nebo zda můžete v případě nesedící velikosti vrátit zboží.

Vánoční a povánoční období využívají i kamenné prodejny.  Někteří prodávající umožňují vrátit i ty vánoční dárky, které jste zakoupili v kamenné prodejně. Lhůtu pro vrácení si může určit každý obchod zvlášť a současně si může prodávající klást podmínky, ze kterých toto právo můžete využít. Podmínky určuje prodávající, proto je dobré se informovat už před koupí, zda umožňuje vrátit vánoční dárek, a pokud ano, jaké jsou pro to podmínky.

Zakoupené zboží je vadné

Pokud se na zboží, které jste zakoupili, vyskytne vada, máte možnost požadovat po prodávajícím odstranění vady formou opravy, výměny součástky nebo výměny za nové, totožné zboží. Pokud by to nebylo možné, můžete od smlouvy odstoupit. Pokud by se vada vyskytla ještě ve 14 denní lhůtě pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy, můžete od smlouvy odstoupit.

V každém případě platí, že je vhodné se předem o podmínkách vrácení nebo výměny informovat u prodávajícího.