• Při reklamaci není nezbytně nutné disponovat originálním dokladem o koupi
  • Prodávajícímu stačí náležitě dokázat, že jste zboží zakoupili u něj a kdy ke koupi došlo, k tomu může posloužit výpis z účtu o provedené transakci, faktura, pokladní doklad, záruční list, svědecká výpověď osoby, která byla nákupu přítomna, emailová komunikace, potvrzující email objednávky a další.
  • Pokud by prodávající po spotřebiteli vyžadoval originální doklad o koupi, kterým by podmiňoval uplatnění reklamace, jednal by v rozporu se zákonem.