Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci únoru kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračka

Výrobek: Svítící tyč na baterie

Značka/jméno: Neznámá

Riziko: Prostor pro baterie je snadno dostupný a lze jej otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů. Může dojít k požití baterií a tím ohrožení zdraví dětí – výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.