Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci říjnu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová panenka s příslušenstvím

Značka/jméno: L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP

Riziko: chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Kosmetické přípravky

Výrobek: Dočasné tetování

Značka/jméno: Funny products – Funny Faces Temporary Tattoos

Riziko: chemické – podle seznamu složek obsahuje výrobek methylisothiazolinon (MI) který není v tomto druho kosmetických přípravků povolen. Methylisothiazolinon může u dotčených osob vyvolat alergickou reakci.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.