Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci lednu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie:Kosmetické přípravky

Výrobek: Parfém

Značka/jméno: VFS SAINT LAORFNT – PIUM POUR HOMME 

Riziko: produkt obsahuje alergeny, které nejsou uvedeny ve složení na obalu výrobku – výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie:Kosmetické přípravky

Výrobek: Parfém

Značka/jméno: VALTA MODA – SPARKLE

Riziko: produkt obsahuje alergeny, které nejsou uvedeny ve složení na obalu výrobku – výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.