Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci červenci kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Panenka z plastu

Značka/jméno: EnchanTimals

Riziko: chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie:Elektrická zařízení a vybavení

Výrobek: USB nabíječka

Značka/jméno: EKA-Q27 USB Hybrid Charger

Riziko: úraz elektrickým proudem –  elektrická izolace výrobku není dostatečná

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie:Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby

Výrobek: Nosič pro kojence

Značka/jméno: Lionelo – ISA

Riziko: úraz – výrobek má příliš velké otvory pro končetiny dítěte. Existuje riziko vypadnutí dítěte z nosiče.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Panenka

Značka/jméno: BABY LOVE – Beautiful Baby, Happy

Riziko: chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie:Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby

Výrobek: Nosič pro kojence

Značka/jméno: Storchenwiege – Baby carrier

Riziko: úraz –  nosič obsahuje dlouhé šňůry/řemínky, které můžou způsobit uškrcení dítěte

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová hračka

Značka/jméno: Penguin Race

Riziko: životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova a kadmia. Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Výrobek: Přenosný klimatizátor vzduchu

Značka/jméno: SENCOR – Portable Air Conditioner

Riziko: popálení/ požár – v důsledku nekvalitní kabeláže může dojít k požáru výrobku

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.