Přinášíme vám pravidelný přehled výrobků, které neprošly v měsíci červnu kontrolami a jsou v případě používání spotřebitelům z různých důvodů nebezpečné.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Panenka z plastu

Značka/jméno: Girl Fashion, Beautiful Girl

Riziko:chemické – části hračky obsahují nebezpečné ftaláty. Ftaláty mohou v případě vystavení ohrozit zdraví dítěte.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová myš

Značka/jméno: CUTE SUNLIGHT – Robot mouse

Riziko: chemické/ životní prostředí – hračka obsahuje nadměrné množství olova a kadmia

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Panenka

Značka/jméno: Masha and the Bear

Riziko: chemické/ životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova (měřená hodnota 66,9 %). Prostor pro baterie je snadno dostupný a lze jej otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů. Může dojít k požití baterií a tím ohrožení zdraví dětí – výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastový vlak

Značka/jméno: Early Steps – Cartoon train

Riziko: životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty 41,5 % hmotnosti). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Plastová pistole

Značka/jméno: Fantastic Elite Blaster

Riziko: životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty 57 % hmotnosti). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Hračky

Výrobek: Dálkové ovládané autíčko

Značka/jméno: JIN XING TOYS – STUNT RADIO CONTROL

Riziko: životní prostředí –  součásti hračky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty 61 % hmotnosti). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Výrobek: USB nabíječky

Značka/jméno: různé značky (více zde)

Riziko: úraz elektrickým proudem –  elektrická izolace výrobku není dostatečná

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.


Kategorie:Elektrická zařízení a vybavení

Výrobek:Vysoušeč vlasů

Značka/jméno: Sencor – Hair Dryer 

Riziko: popálení, úraz elektrickým proudem – vysoušeč se může přehřívat a vznítit

Opatření: stažení z trhu a zákaz prodeje

Originální informace zde.

aaaaaa14