Povánoční období je spojeno s velkými výprodeji, kdy většina obchodů láká zákazníky na akční nabídky a nabízí svým zákazníkům zboží ve slevách. Velmi často jde však o marketingový tah obchodníků, jehož účelem je přilákání spotřebitelů do obchodů k nákupu zboží. V mnoha případech totiž o žádnou slevu vůbec nejde, jindy však obchodníci skutečně cenu zboží sníží a nabídka je tak opravdu výhodná.

Ze zákona se prodejce nesmí dopouštět klamavé obchodní praktiky. Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Za klamavou obchodní praktiku lze např. považovat případy, kdy prodávající uvádí nesprávné či nepravdivé informace ohledně ceny, způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody.

Při nákupu zlevněného zboží je třeba rozlišovat, zda prodávající nabízí nižší cenu u poškozené zboží nebo zda zlevňuje zboží bez vad.

Sleva u poškozeného zboží

V případě poškozeného zboží může prodávající věc nabídnout k prodeji za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Zákon zakotvuje informační povinnost prodávajícího, kdy prodávající musí kupujícího upozornit, že věc má vadu a také o jakou vadu se jedná a jak se vada projevuje. Jinak řečeno, nestačí tedy obecné sdělení, že věc je vadná. Dle zákona o ochraně spotřebitele musí být navíc takto vadné výrobky prodávány odděleně od ostatních výrobků, a to buď v samostatné provozovně, kde se prodávají jen vadné věci, nebo v části provozovny na vyhrazeném místě se zřetelným označením, že se jedná o vadné výrobky.

Skutečnost, že jde o prodej poškozeného zboží za sníženou cenu, má následky i pro uplatňování nároků z vadného plnění, tedy reklamaci. Neznamená to však, že by kupujícímu nenáležely žádná práva při uplatnění reklamace. Má-li věc vadu, za kterou odpovídá prodávající, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Kupujícímu tak zůstává právo z vadného plnění pro všechny ostatní vady, které se na věci projeví. To si lze uvést na příkladu. Koupíte-li si mobilní telefon, který je zlevněný z toho důvodu, že je na displeji poškrábaný a následně budete mít problémy s funkčností tlačítka hlasitosti, tak to neznamená, že by jej nešlo reklamovat pro tuto nefunkčnost.

Sleva u bezvadného zboží

V případě nákupu bezvadného zlevněného zboží má spotřebitel zásadně stejná práva, jako by nakupoval zboží nezlevněné. Pokud jde o tzv. množstevní akce typu 2+1 či 3+1 zdarma, tak potom záleží, o jaký druh zboží se jedná. Půjde-li o identické zboží, typicky stejná trička, která od sebe nelze odlišit, potom jde jen o množstevní slevu a reklamovat lze každý kus. Pokud však půjde například o nákup 3 párů bot a k tomu prodávající zdarma přidá tričko, tak v takovém případě by nešlo reklamovat vadu trička, protože za toto zboží spotřebitel nezaplatil. Spotřebitelům doporučujeme si již při nákupu u prodávajícího zjistit a ujistit se, za které zboží si zaplatí a které je k nákupu zdarma, předejde se tak k případným budoucím neshodám.

Pár rad na závěr

Aby byl nákup opravdu výhodný, doporučujeme ohlídat si nejen kvalitu zboží, ale také si ověřit, jaká je obvyklá cena daného sortimentu. O výhodnou cenu se tak jedná v případě, pokud je inzerovaná cena skutečně nižší než obvyklá cena daného zboží.

Důležité je také zbystřit při placení u pokladny. Pokud totiž prodávající slevu zboží neodečte nebo sdělí cenu nesprávnou, máte nárok požadovat zboží za inzerovanou částku. Při pozdější reklamaci a domáhání se vrácení rozdílu v ceně prodávající ne vždy vyhoví.

Budete-li však mít za to, uváděné slevy nejsou poskytovány v souladu se zákonem, můžete se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci. Je totiž možné, že se prodávající dopouští klamavé obchodní praktiky, což může Česká obchodní inspekce prošetřit a dojde-li k závěru, že se skutečně o takovou praktiku jedná, udělí danému obchodníkovi sankci, mnohdy vysokou pokutu.