Reklamovali jste vadný výrobek, a po převzetí zboží z reklamace jste si všimli, že vaše zboží prodávající poškodil? Víte jak postupovat, pokud prodávající odmítá převzít odpovědnost?

Obecně platí, že prodávající při převzetí cizí věci odpovídá za její případné zničení, ztrátu nebo poškození.

Pokud tedy došlo během reklamace k poškození vašeho výrobku, můžete po prodávajícím požadovat náhradu škody, a to buď ve formě uvedení věci do původního stavu, případně je možná kompenzace finanční, pokud je to možné.

Co dělat v případě, pokud prodávající tvrdí, že zboží nepoškodil?

Pokud prodávající tvrdí, že zboží nepoškodil, může jako vodítko pomoci reklamační protokol, který jste obdrželi při reklamaci. V tomto protokolu by měly být uvedeny veškeré nezbytně nutné skutečnosti, a to i případná poškození reklamované věci. Pokud by v protokolu informace o poškození nebyly, nemá se prodávající o co opřít a jde to k jeho tíži. Důležité také je, že za řádné vyřízení reklamace bez poškození odpovídá pouze prodejce, nemůže se tedy například při poškození odvolávat na poškození při přepravě, nebo na smluvní servis. Převzetím věci nese odpovědnost za jakékoliv poškození prodávající.

Samotné poškození se pak řeší samostatně, nikoliv jako reklamace, ale uplatnění žádosti o náhradu škody dle § 2944 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud dojde k tomu, že prodávající odmítne škodu nahradit (případně poškozenou věc na své náklady opravit), může spotřebitel využít institut mimosoudního řešení sporů. Pokud by ani tento nedonutil prodávající k nápravě, bude pravděpodobně zapotřebí se obrátit na příslušný soud.

Před tím je třeba zaslat prodávajícímu předžalobní výzvu. Předžalobní výzvou se nezavazujete k podání žaloby. Zasláním výzvy prodávajícího naposledy upozorníte, že má možnost nahradit škodu bez dalších soudních nákladů.

Chcete vědět více? Obraťte se na naše poradce.