Podmínky provozu poradny pro spotřebitele a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.  Lhůty pro vypracování odpovědi na položený dotaz

Na zadané dotazy odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 10 kalendářních dní od zadání dotazu. U složitých dotazů odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 20 kalendářních dní od zadání dotazu. Ve výjimečných případech, kdy zpracování odpovědi na zadaný dotaz vyžaduje více času, může být lhůta ke zpracování odpovědi delší než 20 kalendářních dní. V takovém případě bude zadavatel dotazu upozorněn před uplynutím lhůty 20 kalendářních dní od zadání dotazu, že odpověď na dotaz bude vypracována v delší lhůtě než 20 kalendářních dní.

2.  Poskytnuté odpovědi, rady a stanoviska v nich obsažená

Cílem poradny pro spotřebitele je poskytnout spotřebitelům informace z oblasti ochrany spotřebitele, tak aby spotřebitelé získali aktuální informace a znalosti potřebné k orientaci v tržních vztazích mezi spotřebitelem a podnikatelem v ČR. Ukázat jakým směrem je možné se ubírat v dané záležitosti, kultivovat spotřebitelsko-podnikatelské vztahy a šířit osvětu v této oblasti. Poradna pro spotřebitele nenahrazuje právní pomoc poskytovanou odbornou osobou k tomu určenou. Pokud spotřebitel hledá tuto odbornou právní pomoc, doporučujeme kontaktovat advokáta. Rady a informace poskytnuté v poradně vychází z dotazu, který spotřebitel zadal a který s ohledem na rozsah dotazu nemusí odrážet přesný popis dané skutečnosti, situace. Z tohoto důvodu jsou poskytnuté rady a informace v této poradně doporučením, nezávazným informačním sdělením, za které nenese GLE o.p.s. odpovědnost při jejich případném dalším použití spotřebitelem. Výklad dané problematiky ze strany GLE o.p.s. není závazný, neboť GLE o.p.s. nemůže vydávat závazná stanoviska.

Poradna pro spotřebitele provozovaná organizací GLE o.p.s. odpovídá pouze na dotazy týkající se oblasti ochrany spotřebitele zadané spotřebitelem. Posouzení skutečnosti, zda obsah dotazu spadá do oblasti ochrany spotřebitele, provádí organizace GLE o.p.s.

3.   Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osoba, která vyslovila souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „osoba“), souhlasí se zpracováním osobních údajů organizací GLE o.p.s., IČ: 28204409 za účelem plnění závazků plynoucích GLE o.p.s. z provozování online poradny pro spotřebitele. Zejména se jedná o zpracování osobních údajů za účelem plnění povinností k poskytovatelům dotací ze státního rozpočtu ČR, prostředků EU a obecních rozpočtů pro provoz této poradny.

Osoba souhlasí se zasíláním novinek, zajímavostí, obchodních sdělení organizací GLE o.p.s. z oblasti spotřebitelské tématiky.

Osoba vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let od data jejich poskytnutí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může osoba kdykoli odvolat.

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.