Zakoupili jste zboží pomocí jednoho z prostředků pro komunikaci na dálku (eshop, telefon) a chcete zboží vrátit? Standardně máte možnost odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali. Více o této možnosti v článku zde, nebo v sekci pro spotřebitele.

V některých případech však odstoupení ve výše uvedené 14 denní lhůtě možné není.

Smlouvy, od kterých nelze bez udání důvodu odstoupit

  • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. zlato),
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. zákazník si nechal zkrátit zakoupené kalhoty; nechal si vyrýt své jméno na zakoupený notebook),
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. rychle se kazící potraviny),
  • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. zákazník si koupil uhlí nebo palivové dřevo a nechal si ho nasypat na hromadu, kde už nějaké měl, aniž by je bylo možno poté odlišit),
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. tuhý deodorant, rtěnka),
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (např. CD, DVD),
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (např. objednání se telefonem ke kadeřnici na konkrétní čas),
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (např. antivirový program, který si na základě poskytnutého hesla stáhne spotřebitel z internetu).