Víte, jaké jsou nejčastější mýty v souvislosti s právy spotřebitele?  Přinášíme vám přehled nejčastějších omylů a situací, se kterými jsme se v roce 2021 setkali, a které podrobněji vysvětlujeme v našem článku.

Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě lze vždy

Zákonné právo odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě má spotřebitel pouze v tom případě, pokud k uzavření smlouvy došlo pomocí jednoho z prostředků pro komunikaci na dálku (nejčastěji na internetu nebo po telefonu) nebo mimo obvyklé obchodní prostory podnikatele (např. na předváděcích akcích). U nákupu na internetu a mimo obchodní prostory podnikatele však také platí jisté výjimky, více o nich zde. Pokud jste zboží zakoupili v kamenné prodejně, je třeba se mít na pozoru, protože zákon vám právo na odstoupení ve 14 denní nestanovuje. Je v tomto případě na prodávajícím, zda vám takové právo přizná a také jaké podmínky pro uplatnění takového práva stanoví. Je tak vhodné se před uzavřením smlouvy o možnosti od smlouvy odstoupit informovat, předejdete tak pozdějším nedorozuměním.

Reklamovat výrobek nemůžu bez originálního dokladu o koupi

Pro reklamaci vašeho výrobku není zapotřebí originálního dokladu o koupi. Stačí dostatečně prodávajícímu prokázat, že jste zboží zakoupili u něj. To lze například pomocí faktury, výpisu z účtu o provedené transakci, emailovou komunikací (například emailem potvrzujícím objednávku). V případě nouze by také bylo možné využít svědecké výpovědi osoby, která byla nákupu přítomna.

Při výskytu vady mohu od smlouvy odstoupit ihned

Jako kupující máte při reklamaci právo primárně na vyřízení reklamace opravou, výměnou součásti a nebo výměnou věci, pokud by výměna nebyla neúměrná povaze vady. Odstoupit od smlouvy případně požadovat slevu spotřebitel může, pokud by reklamaci nešlo vyřídit výše uvedenými možnostmi, případně při opakovaném výskytu vady nebo nevyřízení reklamace v zákonné 30 lhůtě. Kupující si může zvolit, zda požaduje opravu, výměnu nebo výměnu součásti je však třeba mít na paměti, že pokud by požadavek na výměnu nebyl úměrný povaze vady, nemusel by mít na výměnu spotřebitel právo. V případě, kdy by reklamaci nešlo vyřídit opravou, výměnou nebo výměnou součásti, vybírá z možností odstoupení od smlouvy nebo slevy z kupní ceny opět kupující a prodávající musí jeho volbu respektovat. V případě sporu, kdy by kupující nesouhlasil s vyřízením reklamace (například požadoval výměnu a dostal věc “pouze” opravenou) by o úměrnosti požadavku musela rozhodnou třetí osoba, případně soud. Pro úplnost zmíníme, že v případech, kdy jste zboží zakoupili na internetu a vztahuje se na vás možnost odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě, může být v případech, kdy se v této lhůtě na zboží vyskytne vada, vhodnější od smlouvy odstoupit, než zboží reklamovat. V tom případě se také doporučuje informovat prodávajícího o tom, že od smlouvy odstupujete, protože zakoupené zboží bylo vadné.

Kupující, který je podnikatel, má podobná práva jako spotřebitel

Pokud zakoupíte zboží takzvaně na IČO jako podnikatel, nemáte stejná práva jako kdybyste zboží zakoupili jako spotřebitel. Pravidla a podmínky záruky v těchto případech stanoví obchodní podmínky prodávajícího, uzavřená smlouva, případně obecná pravidla občanského zákoníku.