Už jste si někdy říkali, že si zboží z e-shopu koupíte jen tak na zkoušku, protože jej můžete bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě vrátit? Možná, že jediné, nad čím jste před odesláním objednávky zauvažovali, bylo, jestli jde o zboží, které je skutečně možné bez udání důvodu vrátit. Většina spotřebitelů se s tímto spokojí, ovšem existují i některá další úskalí koupě online, která by Vás mohla později nemile překvapit.

Když už se pro vrácení zboží rozhodnete, pak je potřeba vědět, do kdy nejpozději je možné od uzavřené smlouvy odstoupit. Odpověď, že do 14 dnů není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Závisí totiž na tom, kdy tato lhůta začíná běžet a kdy končí. Ze zákona začíná běžet v den, kdy si spotřebitel převezme zboží, nejčastěji od poštovního přepravce. V dnešní elektronické době se však stále častěji stává, že některé e-shopy dodávají fakturu ke zboží elektronicky anebo se může stát, že fakturu omylem nezašlou spolu se zbožím a posílají ji později. Spotřebitel, který se dostal k poslednímu dni 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy by si jistě přál, aby lhůta k odstoupení od smlouvy začala běžet až okamžikem převzetí daňového dokladu, který může nastat i o den či více později. Mohlo by se zdát, že jako slabší strana bude zákonem i v tomto více chráněn. Tak tomu ale není. Plyne to z účelu a smyslu této lhůty, kterou spotřebitel k odstoupení od smlouvy ze zákona má, totiž aby si zboží vyzkoušel. Kupní cenu zboží zásadně odsouhlasí již při objednávce, takže ví, za jakou cenu zboží kupuje a když mu zboží dorazí, jde již jen o to mít možnost si je fakticky vyzkoušet. Proto pokud od smlouvy o nákupu zboží přes e-shop chcete v zákonné lhůtě odstoupit, pamatujte na to, že lhůta běží od okamžiku převzetí zboží, nikoli od okamžiku obdržení daňového dokladu, a to i kdyby k tomuto došlo později.

Dalším otazníkem může být pro běžného spotřebitele to, jakou roli hrají vzhledem k jeho 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy uzavřené s e-shopem, státní svátky a dny pracovního klidu. Zde je již situace pro spotřebitele příznivější. Je sice pravdou, že lhůta 14 dnů se vztahuje na dny kalendářní a nikoli pracovní, ovšem i zde je jedna výjimka, která je pro spotřebitele příznivá. Občanský zákoník totiž upravuje, že pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli anebo státní svátek, připadne konec lhůty na nejbližší následující pracovní den. Je tomu tak i přesto, že dnes již v řadě větších měst existují pošty, které fungují i ve dnech pracovního klidu. Když tedy konec 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy připadne např. na pátek, kdy je státní svátek, nevěšte hlavu. Odstoupení od smlouvy můžete odeslat i v pondělí a na rozdíl od předchozí právní úpravy občanského práva není potřeba, aby poslední den lhůty odstoupení od smlouvy prodávajícímu skutečně došlo, ale postačí, že bylo odesláno. Je však potřeba pamatovat na to, že nejpozději do dalších 14 dnů je potřeba zaslat i zboží, které chcete vrátit.

A zde může při neopatrnosti nastat další komplikace. Je sice pravdou, že zákon spotřebitele významně chrání a že rozhodně není potřeba vracet zboží v neporušeném originálním obalu, ale na druhou stranu práva spotřebitele nejsou bezbřehá a se zbožím rozhodně nemůže zacházet, jak se mu zlíbí. Proto je dobré se zkoušeným zbožím zacházet velmi šetrně. Zákon totiž stanoví, že pokud spotřebitel během lhůty k vyzkoušení zboží způsobí na zboží větší opotřebení, než je obvyklé, bude povinen prodávajícímu uhradit škodu tím způsobenou. Při používání zboží koupeném na internetu, o kterém si nejste jisti, zda si je ponecháte anebo vrátíte, je proto dobré dobře přemýšlet, jak s ním budete nakládat. Vyhnete se tím spoustě zbytečných komplikací včetně toho, že by v závažných případech mohlo dojít až k neuznání odstoupení od smlouvy z důvodu, že spotřebitel nevrátil zboží řádně.

Nákup zboží na internetu s možností jeho vrácení, resp. odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě je pro spotřebitele jistě výborný nástroj, ale je dobré pamatovat na to, že se vyplatí ještě před nákupem dobře znát svá práva, aby se z dobrého sluhy nestal zlý pán.

Další informace o nakupování na internetu naleznete i zde.

Zpracoval: Mgr. Michael Škurka