Velmi často se na naší poradnu obrací spotřebitelé, kteří se dotazují, zda mohou od smlouvy odstoupit v zákonné čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvodu. Ze všeho nejdříve je třeba zdůraznit, že pouze v případě, kdy je smlouva uzavírána s použitím prostředku komunikace na dálku (eshop, telefon apod.), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit v čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží. Naopak, od smlouvy uzavřené v tzv. kamenné prodejně nelze odstoupit v této zákonné lhůtě, avšak někteří prodávající možnost odstoupení mohou nabízet jako určitý nadstandard jejich služeb. Možnost odstoupení od smlouvy pouze při použití prostředků komunikace na dálku je odůvodněna absencí osobního kontaktu při uzavírání smlouvy brání prohlídce zboží, jeho předvedení, možnosti dotazů i vysvětlení.

Vedle toho však zákon explicitně stanoví další případy, kdy od smlouvy uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku taktéž nelze odstoupit. Ustanovení § 1837 občanského zákoníku uvádí celkem 12 případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit. V následujícím textu vybíráme ty nejčastější případy, které se vyskytují v naší poradně.

Jako první lze zmínit situaci, kde je zboží upraveno podle přání spotřebitele. V takovém případě jednak spotřebitel s ohledem na své požadavky musel mít představu o plnění, byť si je například nemohl předem prohlédnout, a jednak je takové plnění po vrácení neprodejné. Je však třeba zdůraznit, že vyloučit právo na odstoupení od smlouvy lze pouze v případě, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle specifického zadání spotřebitele a je tak de facto vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi. Typickým příkladem bude objednávka oblečení, pokud si spotřebitele vybere z možností nabízených na webových stránkách prodávajícího, lze jej následně vrátit. Ovšem pokud si spotřebitel sám vyžádá určitou grafiku, resp. vlastní vzor, na daném oblečení, potom je takové oblečení upraveno dle přání spotřebitele a nelze jej vrátit.

Podobná je další situace, kdy jsou služby spotřebiteli poskytované s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. U této situace je však zvýrazněna poučovací povinnost podnikatele, který musí spotřebiteli sdělit, že právě v takovém případě nebude mít právo odstoupit od smlouvy.

Dalším a velmi častým případem je dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit. Tato výjimka se vztahuje na zboží, které je z hygienických a zdravotních důvodů zabaleno. Nicméně to neznamená, že vždy, když je zboží zabaleno a posléze spotřebitelem rozbaleno, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Je třeba, aby zboží bylo zabaleno právě z hygienických důvodů. Pokud je pak zboží nezabalené, těžko zde mohou být hygienické důvody bránící vrácení, např. spodní prádlo, zubní kartáček. V praxi se může jednat o obvazy, jednorázové injekční stříkačky, hygienické potřeby.

Odstoupit nelze ani od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Zde jde o typicky o případy související s rekreační činností, např. aquapark, bobová dráha, prohlídka historických památek, kino či návštěvy koncertů apod. Je nutné upozornit, že k vyloučení odstoupení od smlouvy dochází v případech, kdy služba má být poskytnuta v určitý ve smlouvě stanovený čas, ať už jde o konkrétní datum, nebo o lhůtu plnění. Důvodem je omezená kapacita těchto zařízení a omezení možnosti opětovného prodeje kapacity po odstoupení od takové smlouvy.

Doporučujeme v případě nákupu pomocí eshopů vždy ověřit, zda nejde o nějaký důvod nemožnosti odstoupení spadající pod situace vymezené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a tím se vyvarovat vzniku dalších problémů.