Co dělat v případě, že si z regálu vybereme zboží s jinou cenou, než za jakou je následně vyúčtováno u pokladny? Samozřejmě se můžeme rozhodnout, že zboží s novou, zpravidla vyšší cenou koupit nechceme. Jak se ale zachovat, pokud máme v úmyslu zboží přeci jen zakoupit, nicméně za původní nižší cenu?

V souladu s ust. § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se má za to, že vystavení zboží, případně jeho uvedení v letáku je nabídkou, kterou tak je prodejce vázán a je na kupujícím, zda se rozhodne takovou nabídku přijmout v souladu s prezentovanými podmínkami. Pokud ji kupující přijme, nemůže být již následně ze strany prodejce měněna. Zmíněné pravidlo zní poměrně jasně, nicméně zcela jistě se často setkáme s tím, že prodejce za původně prezentovanou cenu zboží prodat nechce a naopak trvá na ceně vyšší.

V této souvislosti lze připomenout i zákon na ochranu spotřebitele. Pokud by byla cena uvedená chybně úmyslně, dopustil by se tím prodejce zřejmě nekalé obchodní praktiky, konkrétně klamavého konání podle ust. § 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. K postihování takového jednání je příslušná Česká obchodní inspekce, na níž se proto můžeme obrátit s žádostí o pomoc. Nelze ovšem očekávat, že by taková pomoc přišla okamžitě. V první řadě lze proto vždy doporučit vyřešit celou situaci smírně. Pokud prodejce takovému postupu nakloněn není, je vhodné zajistit si důkaz o prodejcově pochybení nejlépe např. vyfotografováním nabídky s nesprávným uvedením kupní ceny a prodejce zároveň upozornit o Vašem úmyslu obrátit se na Českou obchodní inspekci. Nejjednodušeji tak učiníte prostřednictvím formuláře uvedeného na jejích webových stránkách http://www.coi.cz.

Domníváte se, že se prodejce při nákupu dopustil jiného pochybení? Neváhejte se obrátit na naši spotřebitelskou poradnu.