Blíží se léto a Vy už máte vybraný zájezd do Vaší oblíbené destinace. Zájezd jste zaplatili a pomalu se začínáte balit, když v tom Vám cestovní kancelář oznámí, že cena zájezdu se výrazně změnila a Vy máte doplatit zvýšení.

Cestovní kancelář (dále „pořadatel“) může za určitých okolností skutečně zvýšit cenu zájezdu. Cena se nezvyšuje automaticky, ale musí být přesně určený způsob výpočtu zvýšené ceny zájezdu. Tento výpočet bývá často součástí obchodních podmínek.

Důvody pro zvýšení ceny zájezdu musí nastat do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu a mohou se týkat pouze změn v:

  • ceně dopravy včetně cen pohonných hmot,
  • platbách spojených s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdů, nebo
  • směnném kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o víc než 10%.

Pokud by nastaly důvody, na základě kterých by mělo dojít ke zvýšení ceny zájezdu, pořadatel je povinen klientovi tuto skutečnost oznámit a to nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pokud by tuto skutečnost oznámil později, zvýšení ceny zájezdu by nemělo právní účinky. V případě výše zmíněných okolností, které by nutily pořadatele změnit cenu zájezdu, je jeho povinností navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu změny smlouvy pořadatel uvede novou cenu zájezdu, se kterou zákazník nemusí souhlasit – nemá povinnost nabídku akceptovat a může odstoupit od smlouvy.

Pořadatel v případě, že nebude zákazník souhlasit se změnou smlouvy, navrhne pro odstoupení od smlouvy přiměřenou lhůtu, kdy tato lhůta nemůže být kratší než 5 dní a musí skončit ještě před zahájením zájezdu. Pokud zákazník od smlouvy v určené lhůtě neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Pokud zákazník se zvýšenou cenou zájezdu nesouhlasí a od sjednané smlouvy odstoupil, pořadatel nabídne náhradní plnění zájezdu, které v celkové sumě odpovídá alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je to v pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout.

 

Další dotazy? Obracejte se na nás na telefonním čísle 272 047 707 v pondělí a středu od 9:00 – 17:00, nebo na online poradnu zde.